fbpx
PROJEKT DŁUGOWIECZNI 05.09-08.09 (ilość miejsc ograniczona)

Regulamin konsultacji

REGULAMIN KONSULTACJI LEKARSKICH, PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, DIETETYCZNYCH, FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

 1. Przed pierwszą wizytą proszę o wypełnienie formularza na stronie www.health-pro.pl w zakładce „Asystent Zdrowia”. w PRZYPADKU KONSULTACJI ONLINE proszę o przesłanie wyników badań oraz potwierdzenia dokonania płatności na adres mailowy kontakt@healthproclinic.pl
 2. Dzięki przesłanej dokumentacji specjalista  odpowiednio przygotuje się do spotkania. Po zakończeniu konsultacji specjalista wydrukuje opis wizyty wraz ze szczegółowymi zaleceniami, w przypadku konsultacji online zalecenia zostaną przesłane na maila podanego przez Państwa w formularzu. Podczas konsultacji specjalista dopyta o niezbędne informacje potrzebne do procesu terapii. 

 3. Czas trwania konsultacji:

  a. Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej pierwsza konsultacja 50 minut/ konsultacja kontrolna 30 minut

  b. Psychiatra  pierwsza konsultacja 50 minut/ konsultacja kontrolna 30 minut

  c. Psychoterapeuta  50 minut

  d. Dietetyk 50 minut

  e. Psychodietetyk 80 minut

  f. Fizjoterapeuta 50 minut

 4. Pacjent powinien zjawiać się punktualnie na umówionej konsultacji. Zalecane jest by pojawiał się 5-10 min wcześniej. Jeżeli konsultacja rozpocznie się z opóźnieniem z winy pacjenta konsultacja nie zostanie wydłużona o czas niepunktualności.

 5.  Drogi rezerwowania terminów konsultacji:

  a. telefonicznie: 731 981 057

  b. przez portal Znany Lekarz: 

 6. Terapeuci nie umawiają i nie przekładają/odwołują wizyt klienta. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy placówki na 48h przed konsultacja.  KONSULTACJĘ  NALEŻY POTWIERDZIĆ PRZEZ SMS CO NAJMNIEJ 48H PRZED PLANOWANĄ WIZYTĄ. 

 7. Płatność online przez:

  a. serwis Przelewy24 na strnie internetowej

  b. przelewem tradycyjnym na numer konta 97 1140 2004 0000 3702 8403 6584

  c. w recepcji Health Pro Clinic, przed konsultacją

 8. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 48h, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.

 9. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie placówki, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.

 10. Pacjent wyraża zgodę, żeby różni specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach współpracy w zespole terapeutycznym placówki mogli konsultować się w sprawie pacjenta.

 11. Specjalista/lekarz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasad dotyczących elektronicznego przesyłania danych do systemu medycznego (m.in. recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zdarzenia medyczne).

 12. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.

 13. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

 14. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie Health Pro Clinic, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring NIE funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.

JADŁOSPISY 

 1. Po konsultacji dietetyk w oparciu o konsultacje, zebrany wywiad, wyniki badań i dzienniczek żywieniowy ustala jadłospis na 7, 14 lub 28 dni (zgodnie z wyborem pacjenta).
 2. W ciągu 10 dni roboczych od konsultacji jadłospis jest wysyłany na podany adres mailowy.
 3. Jadłospisy układamy w oparciu o ogólnodostępne produkty, upraszczając gotowanie np. obiady i niektóre kolacje planując na dwa dni.
 4. Jadłospis układany jest indywidualnie.
 5. Nie ma możliwości zmiany składnika jadłospisu jeśli przed jego ułożeniem dietetyk nie został poinformowany o jego nielubieniu/nietolerancji. Można dopytać dietetyka mailowo na co zamienić składnik.